Consulten

Werkwijze 

Kennismakingsgesprek (15 minuten)

Het kennismakingsgesprek is gratis. U kunt mij bellen, mailen of het contactformulier op deze website invullen om een afspraak te maken. We bespreken kort de hulpvraag en kijken wat ik voor jou/jullie kan betekenen. Als er wederzijds een klik is, volgt het intakegesprek. Indien de hulpvraag buiten mijn deskundigheid valt, dan zal ik doorverwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

Intakegesprek (90 minuten)

Tijdens de intake wordt de hulpvraag(en) besproken en lopen we samen de vragenlijst door die voorafgaand digitaal is opgestuurd met het verzoek deze in te vullen. Vervolgens wordt de problematiek samengevat en vanuit hier formuleren we in samenspraak doelen om mee aan de slag te gaan. Als laatste wordt de inhoud van de therapie besproken en de algemene voorwaarden. ( de vragen hebben betrekking op de hulpvraag, voorgeschiedenis, eventuele klachten etc.)

Als uw kind een hulpvraag heeft zullen tijdens dit gesprek alleen de ouders aanwezig zijn. Het is een voorwaarde, indien van toepassing, beide ouders akkoord gaan met de begeleiding. Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het is belangrijk om als ouder dan ook kritisch naar jezelf te kijken en actief tijdens het coachtraject met aanbevelingen aan de slag te gaan. Als het nodig is wordt er een apart consult met één of beide ouders ingepland. 

Vervolgconsulten (60 minuten)

Ieder traject heeft een kennismakingsgesprek, een intakegesprek en een evaluatie. In de vervolgafspraken bespreken we de tussengelegen periode en gaan we aan de slag met de zaken waar je tegenaan bent gelopen of misschien zelfs op vast bent gelopen, om je zo verder te helpen in je proces.

Bij kinderen werk ik doorgaans het liefste alleen met het kind/puber. Als de situatie hierom vraagt kunnen ook ouder-kind/puber sessies onderdeel van het traject zijn. De eerste 10 min is er ruimte voor evaluatie van de tussengelegen periode, daarna ga ik samen met het kind aan de slag en de laatste 10 min koppel ik in samenspraak met het kind aan de ouders terug wat we gedaan hebben. Hoelang een traject duurt is individueel, afhankelijk van verschillende factoren en niet helemaal te voorspellen. We kunnen op ieder moment doelen/plannen bijstellen en aanpassen.

  • Indien gewenst kan er een tussenevaluatie plaats vinden met ouders om de voortgang van het traject te bespreken.( Kan ook gecombineerd worden met een consult)
  • Een éénmalig consult behoort tot de mogelijkheden ( Voor het verkrijgen van inzichten, beantwoorden van vragen of tools) 

Evaluatie

In principe wordt na het behalen van de samengestelde doelen een evaluatie gepland om alle gesprekken, aangereikte tools e.d. nog een keer op een rij te zetten. Met regelmaat wordt er enige tijd tussen het laatste gesprek en de evaluatie gelaten, op deze manier wordt duidelijk of er nog punten zijn die extra aandacht behoeven. Tevens geeft het ruimte om het zelfvertrouwen te vergroten en met de aangereikte tools aan de slag te gaan.

Bij kinderen is er coaching tot dat het kind/puber aangeeft weer zelf verder te kunnen en voldoende vertrouwen heeft. Het laatste consult wordt samen met het kind/puber op een leuke manier afgesloten. Het eindgesprek vindt plaats samen met het kind/puber en de ouders. 

Beroepsgeheim

Alles wat besproken en aan bod komt tijdens de sessies blijft onder ons. Wanneer ik in bepaalde omstandigheden zie dat het verstandig is zaken te delen met derden zoals school, huisarts, leerkracht of inschat dat doorverwijzing noodzakelijk is, zal dit altijd in overleg met kind, ouders of cliënt gaan.