BATC - 5 PRINCIPES

BATC 

Sinds november 2020 ben ik als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten bij de BATC (Beroepen & Belangen Associatie voor Natuurgerichte Therapeuten & Consumenten) Hierdoor kan, afhankelijk van uw zorgverzekering een consult geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u bij uw eigen verzekering navragen. Wilt u bij contact met uw zorgverzekering vermelden dat het gaat om een natuurgeneeskundig consult door een therapeut aangesloten bij het BATC.

Voor alle duidelijkheid wil ik benadrukken dat de natuurgeneeskunde nooit de reguliere geneeskunde vervangt. Mijn natuurkundige behandelingen voegen iets toe maar zijn geen vervanging van de reguliere zorg. 

5 NATUURGERICHTE PRINCIPES

Ik werk holistisch d.m.v. de 5 natuurgerichte principes en dat zijn energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche. Elke behandelmethode bij praktijk Pure Happiness heeft aandacht voor één of meer van deze vijf principes. De 5 principes zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.

De natuurgeneeskunde ziet ons lichaam als een begin en eindpunt om te ervaren, voelen, beleven en wat het ons te vertellen heeft. Tijdens een natuurgeneeskundig consult maak je weer contact met wat je in de weg staat: oude emoties, oude gevoelens en oude overtuigingen. Door ernaar te kijken en te zien waar de bron is kun je deze oude emoties, gevoelens en overtuigingen verwerken en vrijlaten. Door het vrij te laten, bevrijd je jezelf van oude ballast en maak je weer ruimte voor plezier in je leven. 

1. ENERGIEBEWUSTZIJN

Prioriteit: Zonder voldoende energie in ons lichaam kunnen wij niet tot herstel/genezing komen.

Je lichaam bestaat uit grof-stoffelijke energie en daarnaast heb je ook fijn-stoffelijke energie, die zich bevindt in alles wat ' niet zichtbaar' is. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een energetisch systeem zoals de chakra's, meridianen en het auraveld. Bij een tekort aan energie kan zo'n systeem niet optimaal werken. Elke cel van elk levend wezen is voor 100% afhankelijk van de juiste interne energetische huishouding. Wanneer er energetische chaos is zal dat uiteindelijk klachten geven op allerlei niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel of relationeel) Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er geen genezing plaatsvinden. Zuurstof is de belangrijkste bron waarmee we onze cellen voeden. Door beter te ademen zorg je voor meer zuurstof in alle cellen van je lichaam. Zuurstof is brandstof en een optimale verbranding is nodig om cellen goed te laten functioneren. 

Behandelingen: Voetreflexmethodiek, ademmethodiek en mindfulness gecombineerd met etherische oliën. 

2. PRIKKELOVERDRACHT

Prioriteit: Traag functionerende zenuwen geven een beperkte communicatie in het lichaam.

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Dat het hebben van een goed communicatienetwerk essentieel is voor heling en genezing staat buiten kijf. Via de hersenen wordt er door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert , worden de signalen aan alle delen van het lichaam doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren en komen energie, drainagemiddelen, vitaminen, voeding en emoties niet op de juiste plek. Het herstel van dit systeem gebeurt deels door het aanreiken vanuit de therapeut en deels door de cliënt te leren zijn aandacht te brengen naar een gezond en ontspannen functioneren van dat systeem, zodat hij zich dit eigen kan maken.

Behandelingen: Voetrelfexmethodiek, meditaties, essentiële oliën en aardingsoefeningen.

3. DRAINAGE

Prioriteit: Het lichaam dient zich regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.

In de huidige maatschappij word je dagelijks belast met gifstoffen in stoffelijke vorm en grote hoeveelheden informatie en prikkels. Wanneer dit meer is dan ons lichaam kan verdragen treedt er stress op. Veel cliënten weten niet dat er veel niet- natuurlijke stoffen in ons systeem komen door bijvoorbeeld gemanipuleerde voeding en genotsmiddelen. Dan is er nog het hedendaagse gebruik van antibiotica, pilgebruik en medicijnen die ook verantwoordelijk zijn voor gigantische energieverliezen en blokkades binnen ons lichaam. Het is dus belangrijk om je lichaam te draineren om gifstoffen te kunnen afvoeren. Veel water drinken en goed ademhalen zijn eenvoudige voorbeelden hiervan. 

Behandelingen: Voetreflexmethodiek, ademmethodiek en meditaties. 

4. VOEDING

Prioriteit: voeding/vitaminen en voedsel op maat.

Zonder bouwstoffen is ons lichaam binnen enkele maanden levenloos. Mineralen, vitaminen en nog veel meer nuttige stoffen zijn er nodig om elke cel zo optimaal mogelijk de juiste voeding aan te bieden. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan simpelweg bestaan uit ongezonde voeding, maar ook uit ( gezonde) voeding die wellicht eerst goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van het menselijk lichaam en op onze psyche. Suiker is de veroorzaker van vele ziekten en zit ongevraagd in grote hoeveelheden van onze dagelijks voedsel. Suiker verlaagt iedere keer opnieuw onze lichaamsfrequentie, waardoor parasieten en virussen de kans krijgen zich te nestelen en te handhaven. Daarom geef ik vaak het advies af te blijven van geraffineerde suikers. Multi vitaminen en mineralen hebben we dagelijks nodig willen wij gezond oud worden. Het allerbelangrijkste is dat onze darmen schoon worden, waardoor er betere opname ontstaat. Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Vanuit jezelf en de omgeving worden we dagelijks gevoed door bijvoorbeeld, uitdagingen, verwachtingen, oordelen, gedachten en overtuigingen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen zal er sneller genezing plaats vinden. 

Behandelingen: Voedingsadviezen, voetrelfexmethodiek en ondersteuning detox producten van Young Living.

5. PSYCHE

Prioriteit: Het bewust worden van gevoel, erkenning geven aan het lichaam en het keren van ziekmakende levenspatronen.

Fysieke , emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Het onderbewustzijn is voor sommige cliënten een angstig gebied waar ze zover mogelijk vandaan willen blijven. Toch zal ik ze aanmoedigen dit wel te doen, omdat indien ze moeite doen om dit gebied te leren kennen ze zich steeds rijker gaan voelen. Het accepteren dat zowel positieve als negatieve eigenschappen in zichzelf een functie hebben die zij inwendig dienen te aanvaarden leg ik uit als het begin van groei. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk helingsproces beïnvloeden , kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

Behandelingen: voetreflexmethodiek, geboorte in kaart en ademmethodiek.

BATC en CONSUMENT   

BATC zet zich in om de consulten en behandelingen door zorgverzekeraars te laten vergoeden. Bovendien zet de BATC zich in voor consumenten in het geval er geschillen mochten plaats vinden.

Als de therapeut lid is van een erkende beroepsvereniging geeft u dat de garantie dat hij/zij:

  • Gedurende een aantal jaren een kwalitatief hoogstaande opleiding, minstens op HBO- niveau heeft gevolgd.
  • Zich te houden heeft aan etische grondbeginselen.
  • Is aangesloten bij een klacht en tuchtrechtinstantie.
  • Een zorgverlenersnummer heeft en aan diverse kwaliteitseisen moet voldoen.