Kinderen

Kinderen- Jongeren

Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als ouder willen we het liefst dat ons kind gelukkig en succesvol is. Door omstandigheden kunnen kinderen/pubers net als volwassenen even niet lekker in hun vel zitten, moeite hebben met bepaalde situaties of uit balans zijn geraakt. Ook wordt er steeds meer van kinderen/pubers verwacht en krijgen veel prikkels te verwerken. Dit kan leiden tot gedragsverandering, emotionele schommelingen en/of lichamelijke klachten. Verandering zit in verbinding en veerkracht. De focus ligt op de kracht, eigen wijsheid en de mogelijkheden van het kind/puber. De aanpak is praktisch, toekomstgericht en richt zich op de ontwikkeling van het kind op het niveau van het kind zelf, het kind binnen het gezin, het kind op school en het kind in de maatschappij. Als kindercoach stel ik geen diagnose. We kijken samen naar jouw doel, waar wil je heen en vanaf daar gaan we aan de slag. Ouders, als belangrijkste personen in het leven van een kind, worden intensief bij dit proces betrokken.

Hulpvragen

Mijn hulpverlening richt zich o.a. op kinderen van 4 - 18 jaar en hun ouders.

De hulpvraag kan uiteenlopen en omvat o.a. klachten op lichamelijk, emotioneel, mentaal of opvoedkundig gebied en klachten/problemen op school.

De hulpvragen kunnen uiteenlopen van o.a.;

 • Gezinsproblematiek
 • Opvoedingsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Moeite met veranderingen en/ of regels
 • verwerking van echtscheiding
 • Samengesteld gezin
 • Faalangst en/of onzekerheid
 • Hooggevoeligheid en/ of Hoogsensitief
 • Lichamelijke klachten zonder duidelijke reden
 • Opvallende gedragsveranderingen – Gedragsproblemen zoals boosheid, agressie, ruzie, liegen ect.
 • Pesten of gepest worden
 • Problemen op school met bv. concentratie, werkhouding, sociale interactie etc. 

Mocht de hulpvraag afwijken van het bovenstaande, mag u altijd contact met mij opnemen voor overleg of voor eventuele doorverwijzing.